Isolatiechape

Alvorens de finale afwerking gebeurt met cement- of vloeichape, kan er gekozen worden voor een isolatiechape of uitvullingslaag indien de beschikbare ruimte dit toelaat.

Hiervoor kan gekozen worden voor drie verschillende materialen: