Toepassingen

  • Voor nieuwbouw zowel als renovatie
  • Uitvullen van leidingen op vloeren
  • Egaliseren van niveauverschillen
  • Creëren van een helling op platte daken