Technische fiche

Warmtegeleidingscoëfficient 0.021 W/mK volgens NBN B62-203
Ruimtegewicht of densiteit 35 kg/m³ volgens ISO 845
Drukweerstand bij 10% vervorming 254 kPa of ongeveer 2,5 kg/cm²
Vervorming bij belasting van ca. 2000 kg/m² 0,1 mm of 0,25 %
Vervorming bij puntbelasting (diam. 60 mm, 70 kg) 2,95 mm
Absorptie door onderdompeling in water 0,371 %
Zwelling tot stabilisatie na 28 dagen +0,08 %
Thermische uitzettingscoëfficient tussen 20°C en 70°C 0,03 mm/mK voor lengte en de breedte
0 mm/mK voor de dikte
Temperatuursbestendigheid -15°C tot +100°C
Merk Elastogram BASF
Type In situ gespoten
Aantal lagen 1