Technische info

Volumieke massa in verse toestand (kg/m³)

 Druk-weerstand na   28 dagen(N/mm²) (*)

Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK) (*)

Gemiddeld (*)

Minimum

(1*)

(2*)

1000 tot 1200

3,0

2,0

0,34

0,53

(*): Deze waarden zijn een gemiddelde van drie verschillende monsternemingen. Waarden gemeten op controlekubussen met 10 cm zijde.(1*):genormaliseerde thermische geleidbaarheid van een materiaal overeenstemmend met de  binnenklimaatcondities. (cF. NBN B62-200).(2*):genormaliseerde thermische geleidbaarheid van een materiaal overeenstemmend met de buitenklimaatcondities. (cf. NBN B62-200).   Het coëfficiënt (1*) en (2*) wordt uitgedrukt in W/mK of Kcal/mh°C.

(1 W/mK = 0,86 Kcal/mh°C, 1 Kcal/mh°C = 1,163 W/mK)

Technische voorschriften

 • Verse schuimbeton moet beschermd worden tegen ongunstige weersomstandigheden.
 • Alle afvoeren en gaten (traphallen & deuren) dienen afgedicht te zijn.
 • de ondervloer dient volledig droog en zuiver te zijn, alvoren de schuimbeton aan te brengen.
 • Het draagvlak moet vrij zijn van waterplassen, ijs of sneeuw en vorstvrij.
 • De maximum dikte van het schuimbeton is 30 cm per plaatsing.
 • De minimum dikte is 5 cm.
 • Op de werf dient een plaats te zijn voorzien om ons toe te laten te kuisen en te spoelen.
 • Wij garanderen geen vlakheid.
 • Alle metalen onderdelen, die in schuimbeton verzonken zijn, dienen tegen corrosie beschermd te zijn.
 • Schuimbeton mag niet getrild worden.
 • Wanneer schuimbeton binnen geplaatst is, mag het lokaal verlucht worden.  Men moet nochtans vermijden dat het schuimbeton-oppervlak te snel uitdroogt door te sterke tocht.
 • De snelheid waarmee schuimbeton droogt en mag betreden worden hangt af van de omgevingstemperatuur.